กิจกรรมและภาพประทับใจ

การแข่งขันพัฒนานักกีฬาเทควัันโด รายการ The Sense Taekwondo Championship 2018

- การแข่งขันประเภทเดี่ยว และทีม 3 คน

-คลาสโรงเรียนแบ่งสาย 1 คู่

- ซิกบล๊อก, พุ่มเซ่

Visitors: 9,521